Elevernas utveckling och förberedelse för sina framtida liv är det viktigaste på SGY. Kunskaper i såväl yrkesämnen som teoretiska ämnen behövs i yrkeslivet. Från SGY får du båda delarna med dig.
Elever på SGY

Elev

Skriv ut | Senast uppdaterad: 2018-12-20
Den här sidan är till för dig som är elev på SGY. Här finns aktuell information som du kan behöva.

 

I menyn finns bland annat följande:

 

blanketter och INFORMATIONsblad

Innehåller läsårsplanering, elevinformationshäfte och andra dokument du kan behöva, i PDF-format.
Läs här!

ELEVHÄLSAN

Här finner du information och kontaktuppgifter till vår skolsköterska, skolläkare, kurator, skolpsykolog och specialpedagog.
Läs mer här!

FRÅNVARO

Här finns telefonnummer till sjukanmälan, regler gällande ledighetsansökningar samt för CSN, om din frånvaro är för hög.
Läs mer här!

Skollunch

Veckans meny finner du här.

STUDIE- och yrkesVÄGLEDNING

Här hittar du råd för att lyckas med studierna, information om prövningar, information om stödundervisning och rutiner för klagomål.
Läs mer här!


BILDEN: Elev på SGY. Foto: Thomas Henriksson