Försäkring

Skriv ut | Senast uppdaterad: 2017-04-06
Kollektiv olycksfallsförsäkring. Huddinge kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring i ERV för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

när gäller försäkringen?

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Alla barn i kommunala och fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Huddinge kommun, är försäkrade under skoldagen och under färd till och från förskolan och skolan. Vid skador på fritiden är det familjens försäkring som gäller.

Kommunens försäkring gäller vid:

  • Läkekostnader
  • Tandskadekostnader
  • Resekostnader
  • Skadade kläder och glasögon
  • Merkostnader
  • Medicinsk rehabilitering
  • Ersättning vid invaliditet
  • Tekniska hjälpmedel
  • Dödsfall

Försäkringen gäller utan självrisk.

när en skada har skett

Klicka här för att hämta anmälningsblanketten och hitta mer information om försäkringen.

Sänds in till:
Sverigeskador AB
Box 2080
372 02 Kallinge
srv@sverigeskador.se