Frånvaro

Skriv ut | Senast uppdaterad: 2019-05-27
Myndig elev / vårdnadshavare för omyndig elev kan göra anmälan på två olika sätt, antingen via telefontjänsten eller via internettjänsten Skola24.

våra frånvarorutiner

På SGY ser vi allvarligt på elevers frånvaro, eftersom det är vår uppgift att se till att du som elev klarar av din skolgång.

så här sjukanmäler du dig i skola24

Sjukanmälan måste göras varje dag av vårdnadshavare eller myndig elev. Anmälan sker till Skola24 och kan göras via Internet eller per telefon.

internet

Här loggar du in till Skola24. Här kan du sedan anmäla ny frånvaro, se tidigare registrerad sådan samt ta del av schema.

telefon

Vid sjukanmälan via telefontjänsten ringer du 0515-777 600. Använd sedan knapparna på telefonen för att uppge personnumret på den som ska sjukanmälas. Om du ringer före kl. 12.00 så registreras frånvaron för samma dag som du ringer. Om du ringer efter kl. 12.00 registreras frånvaron för dagen efter. Frånvaron registreras vid bägge alternativen som heldagsfrånvaro.    

Skola24 finns även som MobilApp 

För att du som myndig elev eller vårdnadshavare ska kunna frånvaroanmäla via appen måste telefontjänsten vara aktiverad, se ovan.

När du ser schemat i Appen ska du swipa (dra) schemat till höger och kommer då till en meny.

Klicka på: frånvaroanmälan, anmäl frånvaro, välj elev som det gäller, klicka heldag eller del av dag och avsluta med att skicka och bekräfta.