Frånvaro

Skriv ut | Senast uppdaterad: 2019-09-09
Myndig elev / vårdnadshavare för omyndig elev kan göra anmälan via telefontjänst eller via internettjänsten Skola24.

våra frånvarorutiner

På SGY ser vi allvarligt på våra elevers frånvaro. Det är vår uppgift att se till att du som elev klarar av din skolgång.

så här sjukanmäler du dig i skola24

Sjukanmälan måste göras varje dag av vårdnadshavare eller myndig elev, antingen via Internet eller per telefon.

internet

Här loggar du in till Skola24. Här kan du anmäla ny frånvaro, ta del av schema och se tidigare frånvaro. Skola24 finns även som mobilapp, läs mer i dokumentet "Skola24 nyheter" här på sidan.

telefon

Vid sjukanmälan via telefontjänsten ringer du 0515-777 600. Använd sedan knapparna på telefonen för att uppge personnumret på den som ska sjukanmälas. Om du ringer före kl. 12.00 så registreras frånvaron för samma dag som du ringer. Om du ringer efter kl. 12.00 registreras frånvaron för dagen efter. Frånvaron registreras vid bägge alternativen som heldagsfrånvaro.