Skola24

Skriv ut | Senast uppdaterad: 2019-05-27
SGY, som alla skolor i Huddinges kommun, använder sig av ett webbaserat frånvarosystem som heter Skola24.

Här lägger lärarna in frånvaro för eleverna och du som vårdnadshavare eller myndig elev kan logga in för att se frånvaron, ta del av schema samt rapportera in frånvaro.

Logga in till Skola24