Slutbetyg efter åk3

Skriv ut | Senast uppdaterad: 2019-02-04

Behöver du en kopia på dina slutbetyg?


Om du gick ut gymnasiet förra våren: 

kontakta oss på expeditionen för kopia.
Tel: 08-535 304 60

Om det gäller ett äldre slutbetyg:

beställ dem här: kommunens centralarkiv.
(På SGY har vi kvar slutbetygen från VT-15 och senare).