Stöd

Skriv ut | Senast uppdaterad: 2019-08-19

Stöd för studier

Om du går in på Digitala verktyg > elever på Sågbäcksgymnasiets hemsida hittar du information om stöd för studier, informationssökning, studieteknik m.m.  Där finns även information om din chrome book.

Extra anpassningar

Lärare har i uppdrag att planera undervisning efter elevgruppen. Vid behov behövs extra anpassningar i undervisningen, t.ex. att få instruktioner kortfattat i punktform, stöd för att sätta igång med uppgifter, ledning i att förstå texter, att läraren skriver dagens planering på tavlan, förlängd tid, förklaringar av ett ämnesområde på ett annat sätt eller färdighetsträning inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Via Inläsningstjänst får du tillgång till inlästa läromedel. Speciallärare och specialpedagog kan skapa konton till dig. Om du har behov av talböcker finns appen Legimus. Bibliotekarien skapar konto till Legimus (biblioteket).

Särskilt stöd

Särskilt stöd beslutas inom ett åtgärdsprogram. Först görs en utredning av elevs behov av särskilt stöd.

Speciallärare och specialpedagoger:
Maria Tegnestrand, speciallärare introduktionsprogram
Lena Felldin, specialpedagog introduktionsprogram
Helén Olofsson, specialpedagog nationella program