Stöd

Skriv ut | Senast uppdaterad: 2018-12-03
Lärare och elevhälsan arbetar för att du ska må bra och för att du ska nå dina mål med studierna. Du följer ordinarie undervisning och det finns möjlighet att få extra anpassningar i undervisningen och stöd av speciallärare individuellt eller i klassrummet, se stödinsatser nedan. Vid behov finns särskilt stöd som beslutas inom ett åtgärdsprogram.

Stödinsatser på nationella program

Studietid
Välkommen till sal A313 dessa dagar:
Tisdag kl. 8.15-10.00
Tisdag kl. 15.00-16.30
Torsdag kl. 8.15-10.00
Lärare finns på plats och elever kan få individuell handledning. Eleverna tar med sig uppgift /material.

Speciallärare deltar i ordinarie undervisning
Lärare kan boka in speciallärare som extra lärare i klassrummet, t.ex. när elever gör skrivuppgifter, hjälpa elever med att komma igång med uppgifter, textbearbetning, söka information, skapa struktur och att färdigställa arbeten. De kan även vara i klassen om någon elev har behov att med lärare visa sin kunskap muntligt. Det kan vara punktinsatser eller en kontinuerlig stödåtgärd.

Specialpedagog Helén Olofsson
Helén kontaktas för att diskutera hur man kan hittar lösningar för elevers lärande och kunskapsredovisning. Även gällande handledning, elevsamtal, pedagogiska utredningar, deltagande vid möten, dyslexiscreening, klassrumsbesök, kontakt med vårdnadshavare m.m.

Inläsningstjänst
Huddinge kommun har avtal med Inläsningstjänst, vilket innebär att elever kan få inlästa läromedel. 

Talböcker
Genom Anna Pawlak i biblioteket kan elever vid behov få konto för tillgång till talböcker (främst skönlitteratur) genom appen Legimus.

Extra anpassningar
Något vi arbetar med är extra anpassningar i undervisningen. Det handlar om att lärare planerar undervisningen utifrån elevgruppen som helhet. Extra anpassningar kan t.ex. vara att få instruktioner kortfattat i punktform, stöd för att sätta igång med uppgifter, ledning i att förstå texter, att läraren skriver dagens planering på tavlan, förlängd tid, uppläsning av frågor vid kunskapsredovisning, förklaringar av ett ämnesområde på ett annat sätt eller färdighetsträning inom ramen för den ordinarie undervisningen. Andra exempel är läromedel via Inläsningstjänst, talböcker och talsyntes på ipad. Specialpedagog träffar alla elever i årskurs 1 i september, för ett första samtal kring lärande och undervisning.

Målet med insatserna är att våra elever får en yrkesexamen.

 

Har du några frågor?

Kontakta:
Helén Olofsson
Specialpedagog
08-535 374 12
helen.olofsson@huddinge.se