23 maj

Avslutningsluncher

Skriv ut | Senast uppdaterad: 2018-05-03
Avslutningslunch i vår Restaurang 3FEM2 kl. 11.30

Lunch, stipendieutdelning och rektors tal för avgångsklasserna sker tillsammans med mentorer.

Denna dag för klasserna:

LFTP15, VO15, RLA15, RLB15, HTH15, HTT15, HRHOT14, IMYRKFT15 och IMYRKBA15