4 maj

Nationella prov EN5

Skriv ut | Senast uppdaterad: 2018-04-16
Proven berör alla elever i åk 1 och 2

Fredag den 4/5, READING &LISTENING, kl. 8.30 -11.40

 

Proven är obligatoriska och schemabrytande och eleverna har vanliga lektioner efteråt, med rimlig tid för lunch. Elever, som är ute på APL, ska komma till skolan för att göra proven. Salsscheman sätts upp i entrén och vid hissarna på provdagarna.

 

Med vänlig hälsning
Engelsklärarna