4 april

Nationella prov svenska1/SVA1, nationellt program

Skriv ut | Senast uppdaterad: 2019-02-25
Alla elever i årskurs 1 gör proven och elever på APL kommer in till skolan.

Alla lektioner för årskurs 1 ställs in under tiderna för proven. Undervisningen återupptas kl. 13.00.

Torsdag den 4 april, kl. 9.00-12.00

Salsschema sätts upp på skolan i samband med proven.