10 april

Nationella prov svenska3/SVA3, nationellt program

Skriv ut | Senast uppdaterad: 2019-02-25
Elever som läser Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 som individuellt val gör provet och elever på APL kommer in till skolan.

Lektioner för årskurs 3 genomförs enligt schema. Elever som skriver prov markeras med skolaktivitet i Skola24 och återgår till undervisning kl. 14.00.

Onsdag den 10 april, kl. 9.00-13.00

Salsschema sätts upp på skolan i samband med proven.