25 april

Nationellt prov En5, del c

Skriv ut | Senast uppdaterad: 2018-04-16
Proven berör alla elever i åk 1 och 2

Nationella prov En 5:

Onsdag den 25/4, WRITING kl. 9.00-11.00

Proven är obligatoriska och schemabrytande och eleverna har vanliga lektioner efteråt, med rimlig tid för lunch. Elever, som är ute på APL, ska komma till skolan för att göra proven. Salsscheman sätts upp i entrén och vid hissarna på provdagarna.

 

Med vänlig hälsning
Engelsklärarna