23 maj

Studentlunch

Skriv ut | Senast uppdaterad: 2019-05-13
Avslutningslunch i vår Restaurang 3FEM2 kl. 12.00.

Lunch, stipendieutdelning och rektors tal för avgångsklasserna sker tillsammans med mentorer.

Denna dag är det lunch för klasserna:

LFTP16
RLA16
RLB16
HTH16
HTT16
HRHOT15
IMYRKFT16
MYRKBA16
IMYRKHV16
IMYRKRL16
BA16
LBA16
LMÅ16

Välkomna!