20 mars

Ta-igen-dag alla årskurser

Skriv ut | Senast uppdaterad: 2018-01-29
Alla elever som har uppgifter kvar att göra i kurser kommer att göra det denna dag.

Även du som är på APL- ska in till skolan om du har moment kvar i någon kurs.