Byggbilder

Skriv ut | Senast uppdaterad: 2015-05-28
Här nedan kan du följa i bilder hur alla rum och utrymmen växte fram på vårt "nya" fräscha SGY!

Uppehållsrum och grunden till hela utrymmet
Här kan du se hur underarbetet fortskred för hela utrymmet innan de olika delarna även visas i bildarkiveringen här nedan.

Bibliotek
Här kan du följa hur det nya biblioteket byggdes upp.

Café
Bilder på caféet under uppbyggnad.

Klassrum
Ett av klassrummen på plan 3.

Metodkök
Här byggdes det nya metodköket upp bild för bild.

Toaletter och omklädningsrum

Paviljonger