Klassrum

Skriv ut | Senast uppdaterad: 2014-04-09

Mars 2014
Ytterligare ett av klassrummen som byggs om!
Bild av klassrum under ombyggnad

Februari 2013
Här byggs ett av klassrummen på plan 3.

Klassrum

Foto: Gunnar Tulldahl