Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skriv ut | Senast uppdaterad: 2019-09-25
Sågbäcksgymnasiets Likabehandlingsplan är en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Här kan du öppna och skriva ut vår Likabehandlingsplan.

Stoppljus

Personal på skolan rapporterar incidenter här.