Sågbäcksgymnasiet, SGY, är ett gymnasium med hög lärartäthet, ca 10 elever på en lärare. SGY är också prisbelönta för sitt framgångsrika arbete med elever i behov av stöd i undervisningen.
Elev och lärare på SGYs byggprogram.

Utbildningar

Skriv ut | Senast uppdaterad: 2018-12-20
På Sågbäcksgymnasiet, SGY, har vi ett flertal olika yrkesutbildningar att välja mellan samt ett teoretiskt program. Flera av de branscher vi utbildar i ropar idag efter utbildad arbetskraft och de flesta av våra elever får jobb när de slutfört sin utbildning hos oss. Här hittar du information om våra program samt kontaktuppgifter till våra studie- och yrkesvägledare dit du vänder dig för att ställa just dina frågor.


NATIONELLA YRKESPROGRAM

Vi erbjuder utbildning inom bygg, fordon, omsorg och hälsa, restaurang samt turism. Alla programmen kombinerar praktiskt arbete med teoretiska kurser, då alla läser både karaktärs- och gymnasiegemensamma ämnen. Minst 15 veckor av utbildningstiden flyttas från skolan till en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande, APL. Du kan på vissa program även välja att större delen av studietiden förläggs till en arbetsplats och då läser du ett så kallat lärlingsprogram.

högskoleförberedande program, nationellt

Samhällsvetenskapsprogrammet öppnas upp hos oss höstterminen 2019!
Det här är ett teoretiskt program som lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

niu, idrottsutbildningar

För dig som utövar din idrott på elitnivå! På Sågbäcksgymnasiet erbjuder vi Nationella idrottsutbildningar, NIU, för idrotterna basket, fotboll och ishockey.
Läs mer här

PROGRAM FÖR GYMNASIESÄRSKOLAN, nationella

Vi erbjuder utbildning på Programmet för hotell, restaurang och bageri samt Programmet för fordonsvård och godshantering. Programmen vänder sig till ungdomar som gått ut grundsärskolan eller som tillhör målgruppen för särskolan och inte har fyllt 20 år.
Läs mer här

INTRODUKTIONSPROGRAMMET

Vi erbjuder fyra olika inriktningar under Introduktionsprogrammet. Dessa vänder sig till ungdomar som behöver komplettera betyg för att bli behörig till att söka nationellt program på gymnasiet, förbereda för annan utbildning eller för arbete.
Läs mer här

 

Till våra studie- och yrkesvägledare!


 BILDEN: Elever och lärare på SGYs byggprogram. Foto: Thomas Henrikson