Bygg och anläggningsprogrammet, BA

Skriv ut | Senast uppdaterad: 2017-06-07
Elever på Byggprogrammet SGY
I byggbranschen behöver du både vara en duktig hantverkare och gilla att arbeta för andra människor. På SGY:s Bygg- och anläggningsprogram jobbar vi för att du skall växa både socialt och som hantverkare, genom att vi varvar teori med praktik och tänker att allt vi tillverkar på programmet skall vara av den kvaliteten att en kund skulle bli nöjd med resultatet.

Bygg- och anläggningsprogrammet på SGY är sedan januari 2013 branschrekommenderad av BYN (Byggnadsindustrins yrkesnämnd). Under inriktningarna här till vänster kan du hitta mer information från BYN om varje yrkesutgång.

innehåll
Programmet ger dig grundläggande kunskaper inom hela byggprocessen och vi arbetar med nybyggnation, underhåll och reparation av hus och anläggningar. Du väljer om du vill inrikta dig mot Mark och anläggning, Måleri eller Husbyggnad redan från årskurs 1.
Inom Husbyggnad kan du välja att utbilda dig till träarbetare, plattsättare, murare eller betongare. Inom Mark och anläggning kan du välja att utbilda dig till väg- och anläggningsarbetare.

skolförlagd utbildning eller lärling

På SGY kan du läsa Bygg- och anläggningsprogrammet som både skolförlagd utbildning eller som lärlingsutbildning. I den skolförlagda utbildningen arbetar du i skolans egna verkstäder och lär dig där hantverkets grunder. I utbildningen ingår minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagd utbildning) på ett byggföretag. Går du lärlingsutbildningen lär du dig hantverket ute på ett byggföretag och läser gymnasiegemensamma ämnen på skolan. 

Efter utbildningen

Efter utbildningen kommer du direkt att kunna söka arbete som lärling på byggföretag som väg- och anläggningsarbetare, betongare, träarbetare, målare, murare eller plattsättare. Om du vill, finns möjlighet att läsa in grundläggande högskolebehörighet under gymnasietiden. Då kan du längre fram välja att utbilda dig till exempelvis byggingenjör.


Foto: Thomas Henrikson