Hotell och Turismprogrammet, HT

Skriv ut | Senast uppdaterad: 2017-06-07
Elever från Hotell- och turismprogrammet på SGY.
Hotell- och turismprogrammet är till för dig som i ditt kommande arbetsliv vill ha ett socialt inriktat arbete och skapa människors möten och upplevelser. Branschen är tydligt serviceinriktad och innebär många möten med människor från olika kulturer. Du kommer att kunna arbeta såväl i Sverige som utomlands. På SGY finns två inriktningar; Turism och resor, och Hotell och konferens.

innehåll

Under din utbildning har du 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) som ger dig erfarenheter och goda kontakter. Du får under ditt tredje år på utbildningen arbeta med entreprenörskap genom att starta ett eget företag. Du kan också under skoltiden läsa in högskolebehörighet, och därmed läsa vidare på högskolan efter gymnasiet, om du vill. 

Under din utbildning kommer du att få arrangera olika aktiviteter, festivaler och event. SGY:s Hotell- och turismprogram ger dig de bästa möjligheterna att lyckas i branschen.

efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du arbeta i en rad olika branscher där service och kundkontakt står i fokus. Du kan bland annat arbeta som reseledare, reseadministratör, konferensvärd/värdinna eller inom eventbranschen. Du kommer också att vara förberedd för att driva ett eget företag.


Foto: Thomas Henrikson