Turism, resor och hållbar utveckling 2012

Skriv ut | Senast uppdaterad: 2019-01-30
Hotell och turismlärare kommer att delta vid en temadag den 25 oktober, med fokus på turism, resor och hållbar utveckling internationellt och nationellt.

Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om ansvarsfullt resande, samt stimulera och inspirera till hållbar utveckling av turism- och resenäringen, genom goda exempel, inspiration, erfarenhetsutbyte, diskussion och debatt.