Preparandutbildning

Skriv ut | Senast uppdaterad: 2017-03-06
På Preparandutbildningen går du endast ett år. Där läser du in de grundskoleämnen du saknar för att ha behörighet att söka ett nationellt program. Det innebär att din studiemotivation behöver vara hög.

Du får en individuell studieplan och tillsammans med din mentor jobbar du för att nå dina mål. Du kan INTE läsa de kurser där du redan har ett godkänt betyg.

Vi erbjuder undervisning i följande grundskoleämnen:

  • Svenska/ svenska som andra språk
  • Matematik
  • Engelska
  • Samhällskunskap
  • Geografi
  • Historia
  • Religion
  • Fysik
  • Träslöjd
  • Idrott och hälsa


Har du frågor?

Kontakta studie- och yrkesvägledare

Raúl Cancela
Telefon: 08-535 374 51
E-post: raul.cancela@huddinge.se