IMPRO (Programinriktat individuellt val)

Skriv ut | Senast uppdaterad: 2017-03-06
IMPRO är tänkt att ge elever som saknar behörighet de kunskaper som behövs för att så snart som möjligt kunna antas till ett visst yrkesprogram.

har du frågor?

Kontakla studie- och yrkesvägledare

Hélena Skogfeldt-Douhan
Nationella program BA, FT, RL med till-
hörande IMPRO och IMYRK samt HRHOT
Telefon: 08-535 374 24
E-post: helena.skogfeldt-douhan@huddinge.se 
  

Annelie Johansson
Nationella program VO, BF, HT med
tillhörande IMPRO och IMYRK samt
IMYRK HV
Telefon: 08-535 374 17
E-post: annelie.johansson3@huddinge.se