Språkintroduktion

Skriv ut | Senast uppdaterad: 2019-01-16
På språkintroduktionen studerar du som är nyanländ i Sverige. Tyngdpunkten ligger på ämnet svenska som andraspråk men du studerar också andra ämnen för att ha chans att ta betyg på grundskolenivå så att du har möjlighet att få behörighet till ett nationellt gymnasieprogram.

Innan du börjar studera hos oss träffas vi för ett startsamtal där vi planerar för dina studier här. Utbildningen kan se olika ut beroende på dina framtidsplaner. Beroende på hur mycket svenska du kan när du börjar hos oss kommer du att placeras i en av våra 4 nivåer /”steg”(se nedan). Vid startsamtalet bestäms vilken klass du kommer att tillhöra.


På Sågbäcksgymnasiet finns de här nivåerna:
Steg 1 och steg 1 grund (nybörjare med eller utan skolbakgrund från hemlandet)
Steg 2
Steg 3
Steg 4

Ämnen
Parallellt med ämnet svenska som andraspråk läser du matematik, idrott, hemkunskap och estetiskt ämne redan från steg 1 (nybörjarnivån). I de högre stegen läser du också engelska, SO-ämnen (samhällskunskap, geografi, religion och historia) och NO-ämnen (fysik och biologi).

SPRYRK – Yrkesinriktning och språkintroduktion
För dig som är intresserad av ett speciellt yrke och vill komma närmare arbetslivet redan tidigt i din utbildning har vi startat SPRYRK – SPRÅK och YRKe. Du får under din utbildning på SPRYRK jobba mer praktiskt med den inriktning du har valt. Hälften av tiden i skolan läser du teoriämnen (svenska som andraspråk och  matematik) och Idrott och Hälsa och resten av tiden ägnas åt din valda yrkesinriktning.


Under läsåret 18/19 har vi följande inriktningar:

Fordon
Restaurang

 

Har du frågor?

Kontakta vår studie- och yrkesvägledare