Språkintroduktion

Skriv ut | Senast uppdaterad: 2018-10-15
Språkintroduktion är en inriktning på 1-3 år, som vänder sig till dig som nyligen anlänt till Sverige.

På Språkintroduktionen får du stöd av en mentor när du arbetar mot dina mål.

nivåer

Språkintroduktionen ges i olika nivåer. På SGY erbjuder vi:

Nivå 1 för dig som saknar skolerfarenhet från ditt hemland. (Motsv. SFI A).
Nivå 2
för dig som nyss har kommit till Sverige. (Motsvarar SFI B)
Nivå 3 fortsättning (Motsvarar SFI C)
Nivå 4 fortsättning (Motsvarar SFI D)

grundskoleämnen

SGY erbjuder undervisning i följande grundskoleämnen:

  • Svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Engelska för dem som läst engelska i sitt hemland, högstadienivå.
  • Samhällskunskap
  • Geografi
  • Idrott och hälsa

Har du frågor?

Kontakta studie- och yrkesvägledare