Vård och omsorgsprogrammet, VO

Skriv ut | Senast uppdaterad: 2017-06-07
Elever på SGY
Vård- och omsorgsprogrammet ger dig en grundläggande utbildning för att arbeta inom hela vårdsektorn. På SGY kan du fördjupa dig inom Akutsjukvård och medicin.

innehåll

På SGY utgår vi från en människosyn som betonar allas lika värde, och du får lära dig om människans olika åldrar ur biologiska, psykologiska, kulturella och existentiella perspektiv. Du kommer att utveckla en förmåga att yrkesmässigt möta människor utifrån deras behov och förutsättningar. Delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats genom APL (arbetplatsförlagd utbildning), vilket fördjupar dina kunskaper och ger dig en yrkesidentitet.

efter utbildningen

Du kan börja arbeta direkt efter examen, exempelvis på vårdcentral, inom äldreomsorgen, hemsjukvård, daglig verksamhet, hemtjänst eller som personlig assistent. Du kan också välja att läsa vidare på högskolan, exempelvis till sjuksköterska, socionom, sjukgymnast, arbetsterapeut, tandhygienist eller polis.


Foto: Thomas Henrikson