Vård och omsorgsprogrammet, VO

Skriv ut | Senast uppdaterad: 2018-01-30
Elever på SGY
Vård- och omsorgsprogrammet ger dig en grundläggande utbildning för att arbeta inom hela vårdsektorn. På SGY kan du fördjupa dig inom akutsjukvård och medicin.

innehåll

På SGY utgår vi från en människosyn som betonar allas lika värde och i centrum står förståelsen för människor i behov av hjälp och stöd. Under utbildningen får du möjlighet att utveckla en förmåga till att yrkesmässigt möta människor utifrån deras behov och förutsättningar. Delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats genom APL arbetplatsförlagt lärande, vilket fördjupar dina kunskaper och ger dig en yrkesidentitet.

efter utbildningen

Direkt efter examen kan du söka jobb bl. a. på vårdcentral, inom äldreomsorgen, hemsjukvård, daglig verksamhet, hemtjänst eller som personlig assistent. Under din gymnasietid kan du välja att läsa in högskolebehörighet för att läsa vidare på högskola/yrkeshögskola, exempelvis till sjuksköterska, socionom, sjukgymnast, arbetsterapeut, tandhygienist eller polis.


Foto: Thomas Henrikson