Gymnasiesärskolan, programmet för fordonsvård och godshantering

Skriv ut | Senast uppdaterad: 2019-09-25
Elev på fordonsverkstaden på Gymnasiesärskolan
För dig som vill gå i gymnasiesärskolan och få en ordentlig yrkesutbildning! På den här utbildningen får du, i liten verkstad, lära dig om fordons- och cykelvård samt godshantering.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om fordon, logistik och service. Du får bland annat möjlighet att lära dig rekonditionering av fordon, däckbyte, biltvätt, godshantering, lagerhållning samt enklare fordons- och maskinreparationer.

Du ges också möjlighet att använda datorer och it-system på det sätt som behövs inom yrkesområdena.

Vill du boka in dig på prova-på-dag eller om du har andra frågor, så kontaka oss gärna!


J
oakim Kässlin
Lärare
Telefon: 08-535 374 55
Mobil: 070-559 93 44
joakim.kasslin@huddinge.se


Foto: Fredrik Skeppholm